Wojciech Arndt Kongres Polska Wielki Projekt

Wojciech
Arndt

doktor nauk prawnych

Specjalizuje się w teorii i filozofii prawa oraz prawie konstytucyjnym. Adiunkt w Instytucie Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 2000-2001 pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, prof. Ryszarda Legutki (2007). W latach 2007-2011 był prezesem Fundacji Ius et Lex, a także (w latach 2007-2010) był współpracownikiem Rzecznika Praw Obywatelskich, śp. dra Janusza Kochanowskiego.

Uczestnik paneli:

2014: Kanon kultury i polityka kulturalna