Jerzy
Athanasiadis

Prezes Polsko–Greckiej Izby Przemysłowo–Handlowej

Mgr inż. Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Uczestnik paneli:

2023: Made in Poland – polski sukces za granicą

2023: Made in Poland