Automatycznie zapisany szkic – XII Kongres Polska Wielki Projekt