Cătălin Avramescu Kongres Polska Wielki Projekt

Cătălin
Avramescu

filozof

Absolwent filozofii w Uniwersytecie w Bukareszcie. W 1998 r. uzyskał tytuł doktora. Obecnie wykłada na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie i na Uniwersytecie w Helsinkach. Prowadzi zajęcia z teorii politycznej i historii idei politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem XVII i XVIII wieku.

Przetłumaczył na język rumuński najważniejsze dzieła historii myśli politycznej, m.in. “Umowę Społeczną” Rousseau i “Elementy prawa” Hobbesa.

W latach 2011-2016 był ambasadorem Rumunii w Finlandii i Estonii.

Uczestnik paneli:

2018: Prawa człowieka a prawa wspólnoty