Magdalena
Bainczyk

Główny analityk w Instytucie Zachodnim

Główny analityk, prawnik, obszary badawcze: polskie i niemieckie prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe Zespół: Niemcy – Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka
Główny analityk Instytutu Zachodniego, specjalizacja niemieckie prawo publiczne, prawo ustrojowe UE, prawne aspekty stosunków polsko-niemieckich, prof. na Wydziale Prawa Administracji Krakowskiej Akademii.

Uczestnik paneli:

2022: Ustrój Unii. Spór o traktaty