Piotr Bajda X Kongres Polska Wielki Projekt

Piotr
Bajda

politolog

 

Profesor UKSW, dr hab. nauk politycznych.
Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich.
Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
2000–2004 – wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie;
2005–2009 – pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich;
W pracy badawczej zajmuje się transformacją elit politycznych w państwach postkomunistycznych, kwestiami narodowymi i narodowościowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, miejscem i rolą małych państw na arenie międzynarodowej, problemami Europy Środkowo-Wschodniej jako szczególnego obszaru geopolitycznego oraz Republiką Słowacką, jej systemem politycznym, kulturą polityczną, tożsamość narodowa i stosunki zagraniczne.
Autor m.in. „Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa”, „Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016”.

Warszawiak.

Moderator paneli:

2020: Przyszłość Europy, przyszłość “Zachodu” – Nowy układ sił na świecie