David
Bakradze

fizyk, matematyk, gruziński polityk

Ukończył Gruziński Uniwersytet Techniczny oraz prestiżowy Gruziński Instytut Spraw Publicznych. Zdobył również dyplom magistra fizyki i matematyki na Państwowym Uniwersytecie Tbilisi. 

W latach 1997–2002 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji, a od 2002 do 2004 w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2004 został wybrany do parlamentu Gruzji. W parlamencie, do 19 lipca 2007, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Integracji Euroatlantyckiej. Od lipca 2007 do stycznia 2008 zajmował stanowisko ministra ds. rozwiązania konfliktów w Abchazji i Osetii Południowej. 

31 stycznia 2008 objął urząd ministra spraw zagranicznych, który zajmował do 24 kwietnia 2008. 21 kwietnia 2008 Bakradze został mianowany liderem listy Zjednoczonego Ruchu Narodowego. 7 czerwca 2008 objął funkcję przewodniczącego parlamentu Gruzji.

Od 2016 roku jest ambasadorem Gruzji w Stanach Zjednoczonych.

W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik paneli:

2015: Rola państw narodowych we współczesnej Europie