Roch
Baranowski

Absolwent  Freie Universität w Berlinie oraz University of Chicago.

Od 2012 roku pracuje w  Bain & Company Poland/CEE.

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym dla sektora przemysłowego, energetycznego, dóbr konsumpcyjnych oraz funduszy private equity. Wspiera przedsiębiorstwa w tworzeniu strategii rozwoju, ekspansji międzynarodowej, innowacjach, poprawie organizacji działania oraz przy fuzjach i przejęciach. Pracował z klientami w ponad 15 krajach na trzech kontynentach, w tym w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. 

 

Uczestnik paneli:

2015: Własny biznes czy etat? Wejście młodych na rynek pracy