Stjepo Bartulica, Kongres polska wielki projekt

Stjepo
Bartulica

Stjepo Bartulica – doktor filozofii politycznej na Katolickim Uniwersytecie w Zagrzebiu. Ukończył politologię na University of Missouri – Columbia. Doktorat z filozofii uzyskał w 2011 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregorio w Rzymie. Tematem jego rozprawy doktorskiej była „Kultura europejska i kwestia sekularyzacji społeczeństwa”.

W latach 2010-2015 był konsultantem wspólnot religijnych ówczesnego prezydenta Chorwacji Ivo Josipovića. Gdy Tihomir Oreskovic został mianowany premierem Chorwacji, w styczniu 2016 r. Stjepo Bartulica został doradcą ds. polityki zagranicznej.

Jest jednym z przywódców nowej chorwackiej konserwatywnej prawicy oraz przewodniczącym obywatelskiej inicjatywy Centrum Odbudowy Kultury (COK) w Zagrzebiu.

 

Uczestnik paneli:

2019: Postchrześcijański kontynent? Miejsce Europy na duchowej mapie świata