Traian
Băsescu

polityk

W 1976 ukończył studia na wydziale nawigacyjnym Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” w Konstancy. Uzyskiwał następnie kolejne uprawnienia oficerskie, a później patent kapitana dalekomorskich statków handlowych. 

Przed 1989 był szeregowym członkiem Rumuńskiej Partii Komunistycznej. W 1990 objął stanowisko podsekretarza stanu do spraw transportu morskiego w resorcie transportu. Zaangażował się w działalność Partii Demokratycznej, w 1992 po raz pierwszy z jej ramienia uzyskał mandat posła do Izby Deputowanych, gdzie był wiceprzewodniczącym komisji do spraw przemysłu i usług. Od grudnia 1996 do lutego 1998 kolejny raz był ministrem transportu. Powrócił na ten urząd w kwietniu 1998, sprawując go do czerwca 2000. 

2000-2004 burmistrz Bukaresztu. 

W 2001 stanął na czele Partii Demokratycznej, którą zarządzał do 2004. 

2004-2014 – prezydent Rumunii 

W wyborach w 2016 został wybrany w skład rumuńskiego Senatu. W czerwcu 2018 zakończył pełnienie funkcji przewodniczącego ludowców. 

W 2019, jako lider listy wyborczej Ruchu Ludowego, uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Uczestnik paneli:

2015: Rola państw narodowych we współczesnej Europie