Maciej
Bednarkiewicz

adwokat

adwokat, szef Rady Adwokackiej (1989-1995), członek Trybunału Stanu (1991-1993 i 1997-2001). W latach 80. obrońca w procesach politycznych. Poseł na Sejm X kadencji. W latach 80. współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W 2002 zasiadał w radzie konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.