Attila Beneda, podsekretarz stanu ds. rodziny i demografii

Attila
Beneda

lekarz, sekretarz stanu ds. rodziny i młodzieży w rządzie Węgier

Attila Benedaurodzony w Budapeszcie w 1967 r. Z zawodu lekarz. Absolwent Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie.

W latach 1997-2010 pracował jako lekarz ogólny w XII dzielnicy Budapesztu.

Od 2010 w węgierskim Ministerstwie Zasobów Ludzkich jako sekretarz stanu ds. zdrowia i zastępca sekretarza stanu ds. polityki zdrowotnej.

Od 2016 sekretarz stanu ds. rodziny i młodzieży, zastępca sekretarza stanu ds. polityki rodzinnej i ludnościowej.

Uczestnik paneli:

2019: Rodzina, państwo, demografia. Jak przełamać niekorzystne trendy w Polsce i Europie?