Ewa
Berdyszak

wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie