Ewa
Berdyszak

wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie

Uczestnik paneli:

2015: Szkolnictwo Zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej