Ewa Berdyszak – V XII Kongres Polska Wielki Projekt – Szczecin 2015

Ewa
Berdyszak

wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie