Piotr Bernatowicz

Piotr
Bernatowicz

historyk sztuki

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2006-2013 redaktor naczelny czasopisma o sztuce Arteon.
Autor książki “Picasso za żelazną kurtyną. Recepcja artysty i jego sztuki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1970” (Kraków 2006).

Jest kuratorem wystaw artystów polskich i zagranicznych. Organizował prezentacje m.in. takich artystów, jak Jarosław Kozakiewicz, Rafał Jakubowicz, Kamil Kuskowski, Katarzyna Krakowiak, Jakub Jasiukiewicz, Marek Glinkowski, John Cake i Darren Neave (The Little Artists). Współprowadził projekt „Figuranci” prezentujący młodych polskich malarzy (m.in. Marcin Maciejowski, Adam Adach, Grzegorz Sztwiertnia, Jacek Dłużewski). W latach 2004–2005 był kuratorem autorskiego cyklu wystaw „Zmiana warty” w Galerii Starego Browaru w Poznaniu.

W latach 2014-2017 dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Od 2019 roku dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Brał udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, m.in. na Oxford Brookes University, Ghent University w Belgii, Ben-Gurion University of the Negev w Izraelu, Shanghai University w Chinach, Musée National Picasso w Paryżu. Opublikował wiele tekstów naukowych w prasie polskiej i zagranicznej, a także liczne teksty w katalogach wystaw.

Uczestnik paneli:

2020: Blaski i cienie sztuki zaangażowanej

2016: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze

2015: Kurator – przyjaciel czy wróg artysty?