Bartłomiej Biskup Polska Wielki Projekt

Bartłomiej
Biskup

politolog

W 2000 roku ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych UW. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Obecnie pracuje w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi m. in. zajęcia z komunikowania politycznego, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 

Od 1994 roku przygotowuje i realizuje kampanie wyborcze jako doradca sztabów wyborczych i kandydatów. Od 1997 roku prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami. Od 1999 roku związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m. in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. 

Uczestnik paneli:

2017: Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej