Jerzy Bogusławski

Jerzy
Bogusławski

profesor sztuki

W latach 1988–1991 wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; od 1998 roku jest zatrudniony na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prorektor ds. inwestycji w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Członek Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej oraz Rady Uczelni ASP w Warszawie.

Generalny projektant lub współautor 200 projektów, m.in. zespołów mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych, wiele z indywidualnie projektowanymi wnętrzami. Brał udział w 17 wystawach. Laureat (z zespołem pracowni) I nagrody na Biennale Architektury w Krakowie. W latach 1983–1985 wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, w 1992 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. Członek komisji dyplomowej w Ecole Nationale Supérieure d`Architectures de Paris la Villette U6 i Esam Design Ecole Supérieure des Artes Modernes w Paryżu.

Moderator paneli:

2021: Dyskusja o koncepcji prof. Jana Bogusławskiego odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie