Dorota Bojemska

Dorota
Bojemska

Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRPiPS

W latach 90. instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, hufcowa Warszawskiego
Hufca Harcerek „Ścieżka”.

Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek zarządu Stowarzyszenia 3M, zrzeszającego rodziców szkół Stowarzyszenia „Sternik”, członek Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin 3+.

Współpracuje z Fundacją Bank Mleka Kobiecego. Od wielu lat aktywna w środowisku lokalnej wspólnoty. Od 2019 r. Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prywatnie mama ośmiorga dzieci.

Artykuły:

Model i rola współczesnej rodziny

Moderator paneli:

2020: Model i rola współczesnej rodziny