Wlodzimierz Bolecki; Gowin, polska Wielki projekt 2016

Włodzimierz
Bolecki

historyk literatury polskiej

Teoretyk i historyk literatury polskiej, krytyk literacki, profesor Instytutu Badań Literackich PAN.
Wiceprezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Zawodowo związany jest z Instytutem Badań Literackich PAN.
Od 1991 jest kierownikiem Pracowni Poetyki Historycznej.
Zasiada w redakcji wydawanego przez IBL dwumiesięcznika „Teksty Drugie”.
W latach 1995 – 2004 był profesorem nadzwyczajnym i zwyczajnym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Literatury Romantyzmu i Współczesnej.
Od 2005 jest także pracownikiem naukowym w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Gościnnie wykładał w wielu uczelniach zagranicznych w Czechach, Danii, Francji, Holandii, Kanadzie, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. W latach 2000–2001 pracował jako profesor-gość w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Uppsali

Zajmuje się teorią i historią literatury XX wieku, m.in. twórczością takich autorów jak Wacław Berent, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Mackiewicz, Czesław Miłosz, Bruno Schulz, Aleksander Wat czy Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Włodzimierz Bolecki zasiada m.in. w Radzie Naukowej IBL PAN oraz Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Należy do PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Został członkiem jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego.

Uczestnik paneli:

2020: Blaski i cienie sztuki zaangażowanej

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?

Artykuły:

Był mistrzem małych form