Bömelburg

Hans-Jürgen
Bömelburg

Profesor historii Europy Wschodniej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen (JLU). Od lat związany jest w swej pracy naukowej z Polską. W latach 1994–2003 był pracownikiem (w tym kilka lat wicedyrektorem) Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jest członkiem Wspólnej Niemiecko-Polskiej Komisji Podręcznikowej. W 2007 r. nominowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne do nagrody „Pro Historica Polonorum”, za najlepszą obcojęzyczną publikację o historii Polski.

Uczestnik paneli:

2017: II wojna światowa – zmienne interpretacje