Brett
Bourbon

filozof, teolog, Uniwersytet w Dallas

filozof, uzyskał doktorat na Harvardzie, gdzie studiował literaturę i filozofię XX wieku. Wykładał na Stanfordzie, a obecnie na Uniwersytecie w Dallas.
Otrzymał wiele nagród, w tym Fulbrighta na Uniwersytet w Lizbonie, Mellon PostDoctoral Fellowship na Stanfordzie, nagrodę Harvard English Scholar, a także nagrody za nauczanie zarówno na Uniwersytecie w Dallas, jak i w Dallas.
nagrody za najlepsze nauczanie zarówno na Uniwersytecie w Dallas, jak i w Stanford.
Opublikował wiele esejów na różne tematy filozoficzne i literackie. Ponadto,
opublikował trzy książki: (1) Everyday Poetics: Ethics, Love, and Logic (Bloomsbury Press, 2022), (2) Jane Austen And the Ethics of Life (Routledge Press, 2022), oraz (3) Finding a Replacement for the Soul: meaning and mind in literature and philosophy (Harvard UP, 2004).

Obecnie pisze książkę zatytułowaną (4) Thinking with Words: A Literary Groundwork, pod z Routledge Press (z profesorem Miguelem Tamenem). Z przerwami publikuje wiersze i opowiadania. Zajmuje się również obliczeniowymi naukami społecznymi i filozofią technologii. Opublikował i przedstawił szereg prac dotyczących interfejsów człowiek/komputer, rozpowszechniania informacji i dyfuzji informacji i dezinformacji oraz polityki mediów społecznościowych. Obecnie pisze książkę pt. (5) The Kingdom of Gossip-The Internet and Contemporary Social Dynamics, która jest w trakcie realizacji kontrakt z CRC, Division of Computer Science (z profesor Renitą Murimi.
Bourbon jest również konsultantem i facylitatorem w zakresie strategii i przywództwa. Pracował nad udanymi projektami na wysokim szczeblu dla MSFT, Nike, Google Home, Pinterest, CoreLogic, GreatHearts i wielu innych firm.

Uczestnik paneli:

2023: Quo vadis universitas?

2023: Quo vadis universitas?