Michał
Brzoza-Brzezina

zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego przy Narodowym Banku Polskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu ekonomii monetarnej i polityki pieniężnej. Jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Ukończył studia w Polsce i w Niemczech.