Witold
Brzozowski

pułkownik

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1967-1986 w służbie w Wojsku Polskim. 

Od 1986 r. związany ze szkolnictwem niepublicznym. W 1993 r. założył Liceum Ekologiczne w Dziwnowie, gdzie mieszka. Kieruje Zespołem Szkół Społecznych im. prof. Piotra Zaremby a jednocześnie od 1997 r. jest dyrektorem Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji, które prowadzi różne formy edukacji ustawicznej m.in. Uniwersytet III Wieku, Klub Aktywnych, nauczanie języków obcych i informatyki. W 2011 ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania w Instytucie Badań Edukacyjnych. 

Autor specjalistycznych instrukcji dla wojska, opublikował kilka artykułów w czasopismach fachowych ”Spadochroniarz”, „Przegląd Wojsk Lądowych”. Od 1986 r. zajmuje się kształceniem proobronnym młodzieży, organizując m.in. corocznie Festyny Komandosa w Dziwnowie. 

Interesuje się muzyką klasyczną i historią wojen i wojska.

Uczestnik paneli:

2015: Bezpieczeństwo: co może zrobić Polska, co powinna zrobić Europa?