dr hab. Stanisław Burdziej – I XII Kongres Polska Wielki Projekt

Stanisław
Burdziej

socjolog

Absolwent UMK w Toruniu. Wykładowca akademicki w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.