Andrew J.
Campbell

prezesa w firmie doradczej The SPECTRUM Group

Ukończył wydział finansów na Indiana University. W toku kariery zajmował się dziedzinami takimi jak przywództwo, zarządzanie, projektowanie procesów biznesowych, planowanie strategiczne i wdrożenia, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć oraz ocena aktywności podmiotów rynku, bezpieczeństwo, handel międzynarodowy, relacje polityczne na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Obecnie pełni funkcję prezesa w firmie doradczej The SPECTRUM Group gdzie prowadzi i wspomaga duże projekty i programy swoich klientów, jest odpowiedzialny za opracowywanie i realizację ich strategii na poziomie organizacyjnym. W tej chwili firma w coraz większym stopniu koncentruje się na tematyce bezpieczeństwa w nowym globalnym środowisku biznesowym.

Andrew J. Campbell jest też wspólnikiem w firmie DC Capital Partners.

Wcześniej był m.in. dyrektorem zarządzającym w JP Morgan, szefem chicagowskiego oddziału tej firmy, zaś karierę rozpoczynał w dziale sprzedaży kredytów Salomon Brothers.

Uczestnik paneli:

2019: Perspektywa rozwoju Europy Środkowej w Unii Europejskiej – bariery i przewagi gospodarcze