Aymeric
Chauprade

francuski polityk

Studiował matematykę oraz prawo międzynarodowe. W 1993 r. ukończył studia na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. W 2000 r. uzyskał doktorat z nauk politycznych na Sorbonie. Wykładał na różnych uczelniach, m.in. na uniwersytetach w Paryżu, Neuchâtel, w szkole wojskowej Collège interarmées de défense oraz w instytucie studiów wyższych francuskiej obrony narodowej. Jest pisarzem, geopolitykiem i politologiem. W latach 2014-2019 był posłem do Parlamentu Europejskiego.

Uczestnik paneli:

2018: Wartości europejskie oczami posłów do PE