Marcin Chludzinski; Kongres polska Wielki projekt

Marcin
Chludziński

prezes KGHM Polska Miedź SA

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz członek Rady Nadzorczej PZU S.A.
Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na UW oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW.
W latach 2011 – 2015 pełnił funkcję prezesa Fundacji Republikańskiej.

Marcin Chludziński posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prywatnych oraz współpracując z dużymi korporacjami. Współwłaściciel Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o., w której od 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Współautor wydanego w 2013 r. raportu nt. polityki prorodzinnej oraz licznych raportów z zakresu deregulacji, polityki podatkowej i kosztów funkcjonowania państwa. Współtworzył system monitorowania wydatków publicznych oraz zatrudnienia w administracji publicznej.

Był członkiem redakcji kwartalnika „Rzeczy Wspólne”.

Uczestnik paneli:

2018: Ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych

2017: Polska wobec globalnej gospodarki opartej na danych

2016: Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej