Czesława
Christowa

ekonomistka

Prof. nadzw. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) – polska ekonomistka, senator V kadencji, wykładowca akademicki.

W 1968 ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Jest tłumaczką przysięgłą języka bułgarskiego. Pracowała w zarządzie portu oraz w Centrum Cybernetyki Transportu w Burgas. 

W latach 1995 – 1996 pracowała jako ekspert Banku Światowego, opracowując Strategię rozwoju sektora portowego w Polsce. 

W 1996 została profesorem Akademii Morskiej w Szczecinie (d. Wyższa Szkoła Morska). 

2001 – 2005 była senatorem RP. 

Wykłada w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 

Uczestnik paneli:

2014: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu