Juliusz A. Chrościcki

Juliusz A.
Chrościcki

historyk sztuki

Członek Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. Prof. zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki UW do 31 XII 2012. Uczeń profesorów Michała Walickiego, Jana Białostockiego. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Historycznego UW. Kierował Centre de la Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne (1994-98). Był przewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Redaktor naczelny półrocznika, „Barok”, redaktor: „Rocznika Historii Sztuki” i „Perspective. Revue de l’INHA”. Długoletni członek rad muzealnych: Zamku w Wersalu, Pałacu w Wilanowie. Autor licznych publikacji o Warszawie i sztuce europejskiej nowożytnej.

Uczestnik paneli:

2021: Zamek Królewski w Warszawie jako centrum kultury narodowej. Przeszłość i wizja przyszłości