Aleksander
Chylak

architekt, urbanista

Starszy wykładowca w stopniu doktora na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wykładowca studiów podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Założył i prowadził pracownię „ART-ARCH1” zajmującą się urbanistyką i architekturą. Współautor niemal 100 uchwalonych planów miejscowych m.in. Warszawy, Siedlec, Łowicza, Łomży, Leszna, Sieradza, a także m.in. przebudowy przestrzeni rynków staromiejskich w Kaliszu i Łomży czy rewaloryzacji cmentarza żydowskiego w Kaliszu.

W latach 2013-2016 był przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.

Uczestnik paneli:

2015: Nieład przestrzenny w Polsce na tle innych krajów UE