Marek
Cichocki

filozof, germanista, politolog

Znawca stosunków polsko-niemieckich. Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizuje się w historii idei i filozofii politycznej). Od 2007 był doradcą społecznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w dniach 21–22 czerwca 2007 był głównym negocjatorem ze strony polskiej (tzw. szerpą).

Publikuje w prasie codziennej i czasopismach.

Od 2006 razem z Dariuszem Karłowiczem i Dariuszem Gawinem prowadzi seminarium filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. 

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na podstawie rozprawy pod tytułem „Konserwatyzm Afirmatywny” w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2013 na podstawie rozprawy “Problem politycznej jedności w Europie” uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2000 – 2002 wykładał nauki polityczne w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. Od roku 2000 dyrektor programowy w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. 

Brał udział w stypendiach naukowych Fundacji im. Konrada Adenauera w Saint Augustin, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i na Uniwersytecie w Tybindze.

W latach 2007–2010 wspólnie z Dariuszem Gawinem i Dariuszem Karłowiczem prowadził w TVP Kultura program Trzeci punkt widzenia. Ponownie zaczął prowadzić ten program po jego wznowieniu w 2016.

Uczestnik paneli:

2011: Polska – wyzwania strategiczne