Bogusław Cichoń

Bogusław
Cichoń

dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN

Uczestnik paneli:

2021: Bezpieczeństwo logistyczne