ks. Waldemar
Cisło

Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

W 2002 pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się teologią fundamentalną, krytyką religii oraz dialogiem międzyreligijnym, a zwłaszcza relacjami chrześcijaństwo–islam. Dialogowi międzyreligijnemu poświęcona była jego habilitacja, którą uzyskał 2012 na Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji.

Zajmuje się wprowadzaniem tematyki dialogu międzyreligijnego również do debaty publicznej i jest częstym gościem mediów. W 2017 napisał książkę o kryzysie uchodźczym i męczeństwie chrześcijan pt. Imigranci u bram.

Uczestnik paneli:

2017: Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego