Francisco José Contreras

prof. Francisco José
Contreras

profesor filozofii prawa na Uniwersytecie w Sewilli

Autor książek „Kruchość wolności”, „Obrona konserwatywnego liberalizmu”, „Liberalizm, katolicyzm i prawo naturalne”, „Nowa lewica i chrześcijaństwo” i innych. Stały wykładowca na hiszpańskich i zagranicznych uniwersytetach oraz stowarzyszeniach obywatelskich. Obecnie jest członkiem Kongresu Deputowanych partii VOX.

Uczestnik paneli:

2021: Przyszłość europejskiej prawicy. Jaka rola dla Polski?