Caroline
Cox

socjolog, pielęgniarka

Członek parlamentu brytyjskiego od 1983

2003 – Założycielka i prezes Humanitarian Aid Relief Trust (HART)

Honorowy członek stowarzyszeń:  The Royal College of Surgeons of England; The Royal College of Nursing; Westminster University; City & Guilds of London Institute.

Działała w organizacji Jagiellonian Trust, organizowała także pomoc medyczną dla Polski współpracując z Fundacją Pomocy Medycznej dla Polski, założoną w 1981 roku. 

Uczestnik paneli:

2016: Roger Scruton i Jagiellonian Trust w Polsce