renato Cristin

prof. Renato
Cristin

filozof włoski, profesor Uniwersytetu w Trieście

Od 2003 do 2006 dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Berlinie i radca ds. kultury w Ambasadzie Włoch w Berlinie; od 2007 do 2012 dyrektor naukowy “Fondazione Liberal” w Rzymie.

Najważniejsze książki: “Heidegger and Leibniz”, 1998; “Phänomenologie” (red.), Berlin: 1999; “Phänomenologie und Leibniz”, (red. z K. Sakai), Fryburg/Monachium: 2000; “La rinascita dell’Europa. Husserl e il destino dell’Occidente”, Rzym: 2001; “Technologien und Lebenswelten” (red. z G. Abel, W. Hogrebe, A. Przyłębski), Berlin: 2006, “Apologia dell’ego. Per una fenomenologia dell’identità”, Rzym: 2011, “I padroni del caos”, Macerata: 2018.

Uczestnik paneli:

2021: Przyszłość europejskiej prawicy. Jaka rola dla Polski?