Jacek Czaputowicz, IX Kongres Polska Wielki Projekt_2

Jacek
Czaputowicz

profesor nauk społecznych

prof. Jacek Czaputowicz profesor nauk społecznych. 

W latach 2008-2012 dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Z wykształcenia politolog, działacz demokratycznej opozycji w okresie PRL i jeden z założycieli niezależnego zrzeszenia studentów. Tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy pt. System bezpieczeństwa europejskiego po zakończeniu zimnej wojny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a w  2008 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Krytyka i systematyzacja na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych, a studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Oksfordzkim.

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie. Założył Akademickie biuro interwencyjne oraz był członkiem prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Był internowany od 13 grudnia 1981 roku. Przebywał w Strzebielniku i Białołęce. Był on jednym z organizatorów głodówki w obronie Marka Adamowicza. Współtworzył Ruch Wolność i Pokój. Uwięziono go w lutym 1986 roku, jednak został on zwolniony.

Był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a następnie doradcą MSZ w Departamencie Studiów i Planowania. W 1998 został wicedyrektorem Departamentu Negocjacji Akcesyjnych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, ale jeszcze w tym samym roku objął funkcję zastępcy szefa Służby Cywilnej, pełnił tę funkcję do 2006. Następnie do 2008 był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. We wrześniu 2017 roku Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała go na urząd Ministra Spraw Zagranicznych. Funkcję tą pełnił do sierpnia 2020 roku.

Jacek Czaputowicz brał udział w Kongresie  Polska Wielki Projekt w: 

2013 panel: Dokąd Polska zmierzać powinna?

2014panel: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?

2019panel: Europa po…, Europa przed… Zadania polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w nowej perspektywie