Cezary
Czemplik

architekt

Od 15 lat zaangażowany w tematykę budownictwa naturalnego. Członek Stowarzyszenia Wędrownych Architektów, w którym realizował projekty “Learn with clay” (certyfikowany trener umiejętności tynkarskich w systemie ECVET), “Opracowanie strategii zapobiegania wykluczeniu energetycznego z wykorzystaniem technologii naturalnych” (projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie). Wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia edukacji przestrzenniej budownictwa naturalnego dla dzieci, młodzieży, osób wykluczonych i profesjonalistów.
Specjalizuje się w doborze materiałów naturalnych ze znajomością fizyki budowli na poziomie aktywnych procesów cieplno-wilgotnościowych oraz obliczeniach energetycznych zużycia energii i doboru instalacji.

Uczestnik paneli:

2021: Lokalny i globalny kontekst przyszłości miast i wsi