Czemplik Cezary – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Cezary
Czemplik

architekt

Od 15 lat zaangażowany w tematykę budownictwa naturalnego. Członek Stowarzyszenia Wędrownych Architektów, w którym realizował projekty „Learn with clay” (certyfikowany trener umiejętności tynkarskich w systemie ECVET), „Opracowanie strategii zapobiegania wykluczeniu energetycznego z wykorzystaniem technologii naturalnych” (projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie). Wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia edukacji przestrzenniej budownictwa naturalnego dla dzieci, młodzieży, osób wykluczonych i profesjonalistów.
Specjalizuje się w doborze materiałów naturalnych ze znajomością fizyki budowli na poziomie aktywnych procesów cieplno-wilgotnościowych oraz obliczeniach energetycznych zużycia energii i doboru instalacji.