Henryk
Czyż

nauczyciel akademicki

Wieloletni nauczyciel Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Pracę na uniwersytecie rozpoczął w 1974 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1983 r., doktora habilitowanego w 1992 r., a tytuł profesora w 2001 r.

W latach 1993-1999, 2002-2005 i 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz w latach 1993-2013 kierownikiem Katedry Łąkarstwa ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa, medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”.

Zmarł w 2018 r.

Uczestnik paneli:

2015: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną