Adam Czyżewski – PKN Orlen – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Adam
Czyżewski

główny ekonomista PKN Orlen