Robert
Czyżewski

historyk, nauczyciel w warszawskim liceum

Historyk z zawodu, pasji i powołania, działacz pozarządowy, czynny nauczyciel i popularyzator historii, zamiłowany podróżnik.

Od kilkunastu lat prowadzi programy wymiany młodzieżowej ze szkołami z Ukrainy. Współorganizator konferencji i wystaw poświęconych historii polsko-ukraińskiej. W latach 1993-2000 działał Lidze Republikańskiej. W roku 2013 prowadził felieton historyczny w „Kurierze Kresowym” w TV Polonia. 

Członek Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja.

 

Uczestnik paneli:

2015: Na ile wsparcie państwa jest zgodne z oczekiwaniami i potrzebami organizacji obywatelskich?