Marek Dietl, fundacja Polska Wielki projekt

Marek
Dietl

prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Dr Marek Dietl – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.
W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura.

W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.

Podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako:

  • doradca Prezydenta RP,
  • doradca prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • mediator w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego w Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego,
  • ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego.

Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:

2011
Panel: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?
Wykład: Co to są innowacje i kto je wytwarza? Przedsiębiorczość, czyli o bogactwie Polaków
2012
Panel: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa
2017
Panel: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową
Wykład: Corporate Social Responsibility a międzynarodowe optymalizacje podatkowe
2019
Panel: Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja.