Marek Dietl – Kongres Polska Wielki Projekt –
Marek Dietl

Marek
Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP. 

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym  i  branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji.