Marek Dietl

Marek
Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym i branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji. 

Uczestnik paneli:

2022: Trójmorze wobec mocarstw – mocarstwa wobec Trójmorza

2020: Kryzys jako szansa: Jak odbudować gospodarkę europejską? Zadania Polski

2019: Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja

2017: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową

2012: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa

2011: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?

Moderator paneli:

2023: Podmiotowość gospodarcza w Unii Europejskiej

2023: Economic Agency in the European Union

2022: Koniec liberalizmu? Czas na gospodarkę wojenną

2021: Bezpieczeństwo finansowe

2021: Polski model kapitalizmu?