Nina Dobrzyńska, Kongres Polska wielki Projekt

Nina
Dobrzyńska

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie kierowała Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin (1998-2012) i Ministerstwie Środowiska (2012-2015). Odbywała również staż w Komisji Europejskiej. W trakcie swojej pracy zawodowej m.in. wspierała proces negocjacji akcesyjnych, koordynowała przygotowanie, negocjacje oraz wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich. Sprawowała funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Brighton (Wielka Brytania) w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej.

Uczestnik paneli:

2019: Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja