Krzysztof
Domarecki

prawnik, przedsiębiorca i menedżer

Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena (holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej w wielu krajach świata).
2008 – 2011 członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Założyciel funduszu inwestycyjnego Fidiasz (2017).

Uczestnik paneli:

2012: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa

2011: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?