Dryblak Łukasz polska wielki projekt

Łukasz
Dryblak

historyk

Doktorant w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Stażysta Instytutu Sobieskiego
Współautor raportów Instytutu Sobieskiego: „Budowanie zdolności obronnych państwa i podstaw pro obronnościowych w programach partii politycznych III RP”, (Warszawa 2014) oraz „Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa” (Warszawa 2015).
Stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia w nauce (2013/2014), laureat II miejsca w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2014.
Zainteresowania badawcze: historia najnowsza, w tym: stosunki polsko-rosyjskie, porewolucyjna emigracja rosyjska, historia wojskowości, stosunki narodowościowe w II Rzeczypospolitej, a także współczesna problematyka bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.
Popularyzator historii, członek Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”.

 

 

Uczestnik paneli:

2015: Bezpieczeństwo: co może zrobić Polska, co powinna zrobić Europa?