Drzazga-Kazimierz Polska Wielki projekt

Kazimierz
Drzazga

związkowiec

Związkowiec, urzędnik samorządowy i polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL.

Od 1973 do 1989 pracował jako mechanik i kontroler w Zakładach Chemicznych Police. W sierpniu 1980 uczestniczył w protestach w swoim miejscu pracy, we wrześniu tego samego roku dołączył do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład kierownictwa Podziemnego Podregionu Nadodrza. Zajmował się organizacją pomocy osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, współpracował przy redakcji i dystrybucji wydawnictw niezależnych. 

Po przemianach ustrojowych kierował związkiem w Zakładach Chemicznych Police (do 1991), następnie do 1999 był komendantem straży miejskiej. Później zatrudniony w urzędzie gminy. Działacz Wspólnoty Polskiej, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie i Akcji Katolickiej.

W 2006 został wybrany na radnego powiatu. W wyborach w 2010 i 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego. 

W 2008 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

 

Uczestnik paneli:

2014: Świadkowie historii