Sebastian
Duda

filozof, teolog, publicysta

Doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium.

Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”.
Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN.
Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”.
Autor książek „Reformacja. Rewolucja Lutra” i „Przesilona wątpliwość”.
Mieszka w Warszawie.

Uczestnik paneli:

2020: Myśl JPII w świecie obecnym

2012: Mesjanizm i nowoczesność. Wielkie narracje i polska modernizacja