Duklanowski-Wojciech-polska wielki projekt kongres

Wojciech
Duklanowski

inżynier, opozycjonista w PRL

W 1970 ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej.
W 1980 zorganizował strajk w Fabryce Kontenerów Unikon i wstąpił do Solidarności. W 1981 uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej. Od 1982 roku działał w podziemiu; organizował akcję pozyskiwania funduszy na pomoc represjonowanym, pomagał przy organizacji druku podziemnego pisma „Bis”. Zajmował się również pisaniem artykułów do pism: „Grot”, „Jedność”, „Bis”, „Termit”, „Biuletyn PSPP”.
W 1981 był jednym z założycieli Szczecińskiego Klubu Katolików (aktywny uczestnik do 1994).
W latach 1992-2008 pracował jako inspektor ds. ppoż. w Urzędzie Miasta Szczecina. W latach 1994-2002 był członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Szczecinie.
W 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Uczestnik paneli:

2014: Świadkowie historii