Mary
Eberstadt

Catholic Information Center oraz Faith & Reason Institute

eseistka, autorka literatury faktu poświęconej procesom sekularyzacji i rewolucji obyczajowej, m.in. “How the West Really Lost God: A New Theory of Secularization”; “Adam and Eve after the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution” czy “Primal Screams: How the Sexual Revolution Created Identity Politics”.

Uczestnik paneli:

2023: Źródła nadziei – przyszłość konserwatyzmu

2023: Roots of Hope – Future of Conservatism