Jadwiga Emilewicz

Jadwiga
Emilewicz

Poseł na Sejm RP, politolog

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford. Od 2003 roku związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku podjęła się misji tworzenia Muzeum PRL-u w Krakowie. W 2014 roku została wybrana do Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie była członkiem Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Komisji Kultury oraz Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

W latach 2018 – 2019 Jadwiga Emilewicz pełniła urząd ministra przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała mandat poselski, kandydując jako członek partii Porozumienie z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2019 – 2020 była ministrem rozwoju w drugim gabinecie Mateusza Morawieckiego. W 2020 roku sprawowała dodatkowo urząd wiceprezesa Rady Ministrów.

Obecnie Jadwiga Emilewicz jako poseł na Sejm IX kadencji jest członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, a także przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Uczestnik paneli:

2022: Trójmorze wobec mocarstw – mocarstwa wobec Trójmorza

2020: Kryzys jako szansa: Jak odbudować gospodarkę europejską? Zadania Polski

2017: Polska wobec globalnej gospodarki opartej na danych

2016: Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej