Jadwiga Emilewicz

Jadwiga
Emilewicz

politolog, menadżer

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Była radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.
2018 Jadwiga Emilewicz została powołana na urząd ministra przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego.
W wyborach w 2019 uzyskała mandat posłanki IX kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2019 – 2020 była ministrem rozwoju w drugim gabinecie Mateusza Morawieckiego.