Fałkowski Jan – XII Kongres Polska Wielki Projekt - Dialog-Wizja-Alternatywa

Jan
Fałkowski

ekonomista

Dr hab., absolwent UW i Katholieke Universiteit Leuven. Adiunkt w Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.